Vergaderdata

Heeft u een punt dat u graag wilt inbrengen voor bespreking in de dorpscomité? Of wilt u wel eens een vergadering bijwonen? Laat het ons weten! U kunt hiervoor per mail of telefonisch contact opnemen (zie de pagina "Contact").

Het vergaderschema van het dorpscomité voor 2016 / 2017 ziet er als volgt uit: