Opknappen trapveldje Scholekster

In het najaar van 2011 hebben we de bewoners van Kockengen gevraagd mee te denken over hoe het trapveldje aan de Purperreiger / Scholekster het beste opgeknapt kon worden. Omwonenden kwamen met goede ideeën, die we hebben uitgewerkt in een concreet plan. In december 2011 heeft het dorpscomité deze plannen besproken met de gemeente.

De gemeente heeft al toegezegd het trapveldje opnieuw te egaliseren en "rond te leggen" in het voorjaar van 2012. Voor de overige zaken zal het dorpscomité offertes aanvragen bij plaatselijke ondernemers. Op basis van deze offertes zullen we opnieuw met de omwonenden om tafel gaan, om te beoordelen welke andere zaken uit het plan we op welke termijn kunnen realiseren.

In dit document kunt u meer lezen over hoe het plan voor dit trapveldje er uit ziet (Microsoft Word-document, 93 Kb).

Terug naar het overzicht van projecten