Projectenoverzicht

Waar heeft het dorpscomité Kockengen zich de afgelopen tijd mee bezig gehouden? U kunt het lezen op onze projectenpagina!


Fietspadverlichting N401

Al in 2013 gaven bewoners van Kockengen het aan in onze enquête: er zou eigenlijk verlichting moeten komen langs de fietsroute langs de N401. Het is er in de winter zó donker dat er gevaarlijke omstandigheden kunnen ontstaan. Dorpsgenoot Eva de Groot kwam in actie, maar ook het Dorpscomité benaderde de provincie.

Lees verder over het project 'Fietspadverlichting N401' …


Informatieborden

Wat is er op korte termijn binnen Kockengen te doen? Het leek het dorpscomité een mooi idee om dat iedereen te laten weten door informatieborden te plaatsen bij de ingangen van het dorp.

Lees verder over het project 'Informatieborden' …


Opknappen trapveldje Scholekster - Purperreiger

Het trapveldje aan de Scholekster / Purperreiger is al enige tijd hard toe aan een opknapbeurt. We hebben samen met de omwonenden en de gemeente besproken hoe dit veldje het beste kan worden opgeknapt en een functie kan krijgen, zonder dat de omwonenden daardoor overlast ondervinden.

Lees verder over het project 'Opknappen trapveldje Scholekster - Purperreiger' …


Herinrichting Dreef

De Dreef is dé doorgaande weg binnen Kockengen, waardoor er vaak hard werd gereden. Dat leverde gevaarlijke situaties op voor de kinderen en ouders van de Van Doorn-school, de kerkgangers en de bewoners van Overdorp. Om die reden is er besloten verschillende verkeersremmende maatregelen aan te brengen.

Lees verder over het project 'Herinrichting Dreef' …


Communicatiedriehoek gemeente - inwoners - dorpscomité

De communicatie tussen inwoners en gemeente verloopt nog niet altijd vlekkeloos. Daarom heeft het dorpscomité het initiatief genomen om de communicatie in de driehoek gemeente - inwoners - dorpscomité te verbeteren.

Lees verder over het project 'Communicatiedriehoek gemeente - inwoners - dorpscomité' …