Wie zijn onze partners?

Op deze pagina kunt u kennismaken met de medewerkers van gemeente Stichtse Vecht en de wijkagenten die onze directe gesprekspartners zijn.


Ger-Jan Marsiljé

Ger-Jan Marsiljé (gebiedsbeheerder)

Ger-Jan Marsiljé is ons aanspreekpunt voor alle actuele kwesties en initiatieven. Hij is ons eerste aanspreekpunt voor informatie, bewonersinitiatieven, jongerenoverlast, veiligheid, structurele klachten en andere zaken die te maken hebben met het dagelijkse reilen en zeilen in Kockengen. Daarnaast is hij ons aanspreekpunt voor het opstellen en uitvoeren van het dorpsplan.


Jan van der Steeg

Wijkagent Kockengen

De wijkagent van Kockengen is Jan van der Steeg. Als wijkagent is hij de schakel tussen wijk en politieorganisatie. Zijn werk speelt zich deels op straat af en deels achter de schermen. Alen is voor de bewoners een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk. Daarnaast onderhoudt hij contact met partners zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt - en bewonersorganisaties. Want veiligheid is iets waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.

Wilt u hem spreken? Bel dan 0900- 8844 voor het maken van een afspraak.

Heeft u met spoed politie nodig of wilt u een verdachte situatie melden? Bel dan 1-1-2.

U kunt de wijkagenten ook volgen op Twitter: @wijkagStiVe_nrd.

Lees verder over het werk van de wijkagenten …