Informatieborden

Kockengen kent vier invalswegen: de Kerkweg, de Dreef, en de noord- en zuidzijde van de Wagendijk. Op initiatief van het dorpscomité komt begin 2012 op elk van deze inkomende wegen een informatiebord. Met de informatieborden willen we verenigingen, kerken en andere vrijwilligers en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid geven om plaatselijke evenementen aan te kondigen.

Binnenkort zal het dorpscomité de verenigingen en organisaties op de hoogte brengen op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van dit medium. De opdracht voor de informatieborden is ontwikkeld door een lokale ondernemer aan wie de uiteindelijke opdracht is gegund.

Terug naar het overzicht van projecten