Herinrichting Dreef

In de bewonersenquête van november 2010 is door nagenoeg alle deelnemers de onveilige situatie op de Dreef genoemd.

In samenwerking met gemeente Breukelen / Stichtse Vecht zijn er diverse snelheidremmende maatregelen genomen en extra oversteekplaatsen aangelegd. In de bocht bij de begraafplaats is getracht de situatie voor 2002 te herstellen, een brede vluchtheuvel met oversteekplaats. De huidige aangelegde slinger wijkt af van dit ontwerp. We zijn in onderhandeling met de gemeente om deze laatste aanpassing conform ons ontwerp te wijzigen en af te ronden.

Terug naar het overzicht van projecten