Communicatiedriehoek bewoners - dorpscomité - gemeente

Onder de communicatiedriehoek verstaan wij de communicatie tussen de gemeente Stichtse Vecht, de bewoners van Kockengen en wij als dorpscomité. Wij streven naar een optimale verstandhouding binnen deze driehoek. Hierbij is een goede communicatie van groot belang.

Het verbeteren van de communicatie is een continue proces, waar wij op de volgende manier aandacht aan schenken.

Gemeente – dorpscomité

Vanuit de gemeente is er een contactpersonen aangesteld die als tussenpersoon fungeert, Olivier de Jonge Oudraad. Olivier is gebiedsbeheerder voor ondermeer Kockengen, en ons aanspreekpunt. De gebiedsbeheerder is in principe aanwezig tijdens het maandelijkse overleg van het dorpscomité, zodat de lijnen met de gemeente kort zijn.

Dorpscomité – Inwoners

Dorpscomité Kockengen is opgericht door en voor bewoners van Kockengen. De leefbaarheid en veiligheid van Kockengen staat hierbij voorop. Als dorpscomité zijn we geen gekozen orgaan en daarom is ons contact met u als bewoner van Kockengen enorm van belang.

Gemeente – Inwoners

De communicatie tussen gemeente en burger is gezien de grotere omvang van de gemeente beperkter geworden. Voor de losse stoeptegel e.d. kan er rechtstreeks contact worden opgenomen met het TIC (Telefonisch Informatie Centrum). Complexere problemen op collectief gebied, waarbij onvoldoende gehoor komt vanuit de gemeente, kunt u aankaarten bij het dorpscomité.

Terug naar het overzicht van projecten